Site Overlay

Festival sportu pro dvojku

V pondělí 24.9.18 se konal druhý ročník Festivalu sportu pro dvojku. Zúčastnit se mohli všichni od 3 do 99 let. Celkem jste mohli navštívit 33 stanovišť s různými sporty. Na jednom ze stanovišť jste mohli navštívit i nás. Pro zvědavé a nadšené děti do sportu jsme měli připravenou ukázku techniky vzpírání, tzn. trhu a nadhozu. Měli jsme přichystané dvě velké činky, jednu dětskou, jednu dámskou, kotouče od 2,5 kg do 10 kg a malý medicinbal. K našemu překvapení k nám zamířila spousta dětí. Některé byli méně šikovné a jiné nás zas překvapili svojí šikovností. Největší problémem však nebylo samotné vzpírání, jak by se dalo čekat. Povel narovnat záda a udělat dřep, činil dětem veliké problémy
a některým se i přes naší snahu záda narovnat nepovedli. I přesto za odměnu všichni byli odměněni bonbony Klokánky a samolepkou našeho klokana.
V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem, kteří se z našeho oddílu věnovali ukázce vzpírání a přípravě stanoviště na sportovním dni.